• Matematika
  • GEOMETRI Kelas 9 SMP
  • KESEBANGUNAN DAN KONGRUENSI
  • Segitiga-Segitiga Sebangun

Video solusi : A C D E B Pada gambar berikut, diketahui garis AC sejajar garis DE, BC = (x+2) cm, EC = 6 cm, DE = 8 cm, dan AC = 16 cm. Panjang BC adalah... cm. a. 10 b. 12 c. 15 d. 16

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!

Copyright © PT IQ EDUKASI. Hak Cipta Dilindungi.

Neco Bathing