• Matematika
  • GEOMETRI Kelas 8 SMP
  • LINGKARAN
  • Sudut Pusat dan Sudut Keliling Lingkaran

Pada gambar lingkaran di bawah ini besar sudut DBA = 35 dan sudut CAB = 40. Besarnya DEC adalah .... C D E B A a. 105 b. 125 c. 135 d. 145

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!