• Matematika
  • BILANGAN Kelas 8 SMP
  • POLA BILANGAN DAN BARISAN BILANGAN
  • Barisan Aritmetika

Video solusi : Barisan berikut yang merupakan barisan aritmatika adalah .... a. 1/2, 2, 8,32,.... b. 1, 3, 6, 10, 15, ... c. 2,4, 6,10, 16,... d. 3, 7, 11,15, ...

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!

Copyright © PT IQ EDUKASI. Hak Cipta Dilindungi.

Neco Bathing