• Matematika
  • TRIGONOMETRI Kelas 10 SMA
  • Trigonometri
  • Pengukuran Sudut: Radian dan Derajat

Nyatakan setiap sudut berikut dalam radian. a. 36 c. 225 b. 105 d. 330

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!