• Matematika
  • TRIGONOMETRI Kelas 10 SMA
  • Trigonometri
  • Luas Segitiga

Pada segitiga ABC diketahui AB=8 akar(3) cm dan AC=BC=8 cm , maka luas segitiga ABC sama dengan ....

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!

© 2023 CoLearn. Hak Cipta Dilindungi.

Neco Bathing