• Matematika
  • TRIGONOMETRI Kelas 10 SMA
  • Trigonometri
  • Luas Segitiga

Suatu segitiga ABC diketahui sudut A=150, panjang sisi b=12 cm, dan sisi c=5 cm, maka luas segitiga ABC=... .

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!