• Fisika
  • Mekanika Kelas 10 SMA
  • Gerak Melingkar
  • Gerak Melingkar Beraturan

Video solusi : Sebuah komidi putar berputar sedemikian rupa sehingga sebuah kuda mainan yang terletak 8 m dari pusat bergerak dengan kelajuan 6 m/s. (a) Berapakah percepatan sentripetal kuda ini? (b) Pada kelajuan berapakah sebuah kuda mainan yang terletak 4 m dari pusat bergerak?

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!

Copyright © PT IQ EDUKASI. Hak Cipta Dilindungi.

Neco Bathing