• Matematika
  • GEOMETRI Kelas 12 SMA
  • Dimensi Tiga
  • Sudut antara bidang dengan bidang

Pada sebuah kubus ABCD.EFGH: Pernyataan yang benar untuk menyatakan hubungan antara bidang ABCD dengan BDHF adalah A. ABCD sejajar dengan BDHF ABCD berpotongan dengan BDHF B. C. ABCD bersilangan dengan BDHF ABCD tegak lurus dengan BDHF D E. ABCD berpotongan tegak lurus dengan BDHF

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!

© 2023 CoLearn. Hak Cipta Dilindungi.

Neco Bathing