• Matematika
  • GEOMETRI Kelas 12 SMA
  • Dimensi Tiga
  • Sudut antara garis dengan bidang

Video solusi : Pada kubus ABCD.EFGH, tentukan kedudukan garis BC terhadap bidang: a. ADGF b. ACGE c. BCEH

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!

Copyright © PT IQ EDUKASI. Hak Cipta Dilindungi.

Neco Bathing