• Matematika
  • Aritmatika Kelas 6 SD
  • Bilangan Bulat
  • Mengurutkan dan Membandingkan Bilangan Bulat

Pembacaan bilangan -102 yang tepat adalah .... A. negatif seratus dua B. negatif satu nol dua C. negatif seratus dua puluh D. negatif dua ratus sepuluh

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!

© 2023 CoLearn. Hak Cipta Dilindungi.

Neco Bathing