• Matematika
  • TRIGONOMETRI Kelas 10 SMA
  • Trigonometri
  • Luas Segitiga

Pada segitiga A B C diketahui a=6, b=7 , dan sudut C=40 . Tentukan luas segitiga tersebut.

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!

© 2023 CoLearn. Hak Cipta Dilindungi.

Neco Bathing