• Matematika
  • Geometri Kelas 5 SD
  • Bangun Ruang
  • Unsur-Unsur Limas Segiempat

Berikut ini yang merupakan bangun ruang limas adalah .... a. A B C D E F c. A B C D E F G H b. A B C D E F G H d. A B C D

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!