• Matematika
  • GEOMETRI Kelas 9 SMP
  • KESEBANGUNAN DAN KONGRUENSI
  • Segitiga-Segitiga Sebangun

Perhatikan gambar! A B C D Diketahui panjang AD = 8 cm, dan panjang CD = 4 cm. panjang AB adalah ... A. 4 akar(5) cm C. 6 akar(5) cm B. 5 akar(5) cm D. 8 akar(5) cm

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!