• Matematika
  • BILANGAN Kelas 9 SMP
  • BILANGAN BERPANGKAT DAN BENTUK AKAR
  • Bentuk Akar

Video solusi : Bentuk sederhana dari 72^1/2 + 50^1/2 X 288^1/2 - 200^1/2 adalah A. 4 2^1/2 + 40 B. 4 2^1/2+60 C. 4 2^1/2+120 D. -4 2^1/2 + 60 E. -4 2^1/2 + 120

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!

Copyright © PT IQ EDUKASI. Hak Cipta Dilindungi.

Neco Bathing