• Kimia
  • Kimia Organik Kelas 12 SMA
  • Struktur, Tata Nama, Sifat, Isomer, Identifikasi, dan Kegunaan Senyawa
  • Haloalkana

Video solusi : Ditentukan tiga jenis senyawa : I. CH3CH = CHCH2CH3 II. CH2 = CHCl III. CH3CH = CHCl Senyawa yang mempunyai keisomeran geometri adalah ... a. I saja d. I dan II b. II saja e. I dan III c. III saja

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!

Copyright © PT IQ EDUKASI. Hak Cipta Dilindungi.

Neco Bathing