• Matematika
  • TRIGONOMETRI Kelas 10 SMA
  • Trigonometri
  • Luas Segitiga

Tentukan luas segitiga ABC jika sudut A=45, sudut B=60 dan c=8 !! (Gunakan sin 75=(akar(6)+akar(2))/4)

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!