• Matematika
  • BILANGAN Kelas 8 SMP
  • POLA BILANGAN DAN BARISAN BILANGAN
  • Barisan Aritmetika

Video solusi : Pada pola bilangan genap, tentukan : a. 5 suku pertana , b. suku ke-32 dan suku ke-125, c. U40 + U7, d. U128 - U5.

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!

Copyright © PT IQ EDUKASI. Hak Cipta Dilindungi.

Neco Bathing