• Matematika
  • Geometri Kelas 6 SD
  • Geometri
  • Geometri

Z X Y 115 W Q P R z S Kedua belah ketupat di atas adalah sebangun. Belah ketupat PQRS adalah 1/2 dari belah ketupat XWYZ. Panjang PR = 6 cm. Panjang XY dan sudut z adalah ....

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!