• Matematika
  • BILANGAN Kelas 9 SMP
  • BILANGAN BERPANGKAT DAN BENTUK AKAR
  • Bilangan berpangkat bilangan bulat

Video solusi : Tentukan hasil dari: a. (akar(3))^3 b. (akar(3) + akar(5))^2 c. (akar(7) - akar(2))^2

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!

Copyright © PT IQ EDUKASI. Hak Cipta Dilindungi.

Neco Bathing