• Matematika
  • GEOMETRI Kelas 9 SMP
  • KESEBANGUNAN DAN KONGRUENSI
  • Segitiga-Segitiga Kongruen

C A B P R Q Perhatikan gambar berikut. Diketahui segitiga ABC kongruen segitiga PQR. Jika panjang AB = 10 cm dan PQ = 26 cm, tentukan luas segitiga ABC.

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!