• Matematika
  • BILANGAN Kelas 10 SMA
  • Persamaan dan Pertidaksamaan Linear Satu Variabel Wajib
  • Pertidaksamaan Linear Satu Variabel

Video solusi : Gambarlah pada garis bilangan, himpunan berikut ini: a.{xlx>=3,x e B} b. {xlx<=-5,x e R} c. {xlx>2,xe R}

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!

Copyright © PT IQ EDUKASI. Hak Cipta Dilindungi.

Neco Bathing