• Matematika
  • KALKULUS Kelas 10 SMA
  • Fungsi
  • Fungsi Kuadrat dan Grafik Parabola

Diketahui grafik fungsi kuadrat seperti pada gambar berikut. Y 28 O X P (11/2 , -9/4) Koordinat titik potong grafik dengan sumbu X adalah .... A. (-7,0) dan (-4,0) D. (3,0) dan (5,0) B. (-7,0) dan (4,0) E. (-3,0) dan (-5,0) C. (7,0) dan (4,0)

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!