• Matematika
  • GEOMETRI Kelas 7 SMP
  • SEGI EMPAT
  • Belah Ketupat

Perhatikan gambar belah ketupat ABCD sudut A:sudut B=2:3 . Besar sudut C adalah .... ....

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!