• Matematika
  • GEOMETRI Kelas 8 SMP
  • SIFAT-SIFAT BANGUN GEOMETRI
  • Garis Sejajar dan Segi Banyak

Dengan menggunakan gambar di sebelah kanan, jawablah tiap pertanyaan berikut. (1) Tentukan sudut-sudut yang besarnya sama dengan sudut a. (2) Tentukan sudut bertolak belakang, sudut sehadap, dan sudut dalam berseberangan dari sudut h. a d b c e h f g

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!