• Matematika
  • KALKULUS Kelas 10 SMA
  • Fungsi
  • Fungsi Kuadrat dan Grafik Parabola

15 10 5 -4 -3 -2 -1 1 2 -5 -10 Grafik fungsi f(x) = ax^2 + bx + c mempunyai sketsa gambar sebagai berikut. Pernyataan yang benar dari grafik fungsi f(x) adalah .... (1) a > 0 (3) b^2 - 4ac > 0 (2) b > 0 (4) c > 0 Pilihlah: a. (1), (2), dan (3) yang betul d. Hanya (4) yang betul b. (1) dan (3) yang betul e. Semua betul c. (2) dan (4) yang betul

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!