• Matematika
  • ALJABAR Kelas 11 SMA
  • Program Linear
  • Nilai Maksimum dan Nilai Minimum

Apabila x,y e R terletak pada himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan x+3y=9 2x+y=8 x=0 y=0 Maka nilai maksimum fungsi sasaran x+2y pada himpunan penyelesaian x,y bilangan real ialah ....

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!