• Matematika
  • GEOMETRI Kelas 8 SMP
  • LINGKARAN
  • Sudut Pusat dan Sudut Keliling Lingkaran

Video solusi : Perhatikan lingkaran di samping! Jika sudut ABE + sudut ACE + sudut ADE = 96, berapakah sudut AOE? E D A O C B

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!

Copyright © PT IQ EDUKASI. Hak Cipta Dilindungi.

Neco Bathing