www.colearn.id
Colearn Logo
  • Fisika
  • Termodinamika Kelas 11 SMA
  • Suhu, Kalor dan Perpindahan Kalor
  • Perpindahan Kalor Secara konduksi, Konveksi, dan Radiasi

Sebuah lubang kecil pada dinding tungku menyerupai benda hitam sempurna. Jika luas lubang 1 cm^2 dan suhunya sama dengan suhu tungku, yaitu 727 C, berapa kalor yang diradiasikan lubang setiap sekon?

Rekomendasi video solusi lainnya

Perhatikan gambar berikut! Dua buah logam terbuat dari bahan yang sama disambungkan. A 120 C P Q B 20 C Jika panjang logam P adalah dua kali panjang logam Q tentukan suhu pada sambungan antara kedua logam!
02:47
Perhatikan gambar berikut! Dua buah logam terbuat dari ba...
Sebatang logam pada temperatur T memancarkan kalor per satuan luas per satuan waktu ke lingkungan sebesar W. Apabila temperatur logam itu diduakalikan, kalor radiasi yang dipancarkan akan menjadi ....
02:26
Sebatang logam pada temperatur T memancarkan kalor per sa...
Terdapat dua buah benda A dan B dengan bahan dan bentuk yang sama. Luas penampang A setengah kali dari luas penampang B, namun panjang A tiga kali dari panjang B. Apabila diinginkan perubahan suhu setimbang pada kedua benda tersebut, maka perbandingan kecepatan hantaran kalor benda A dan B adalah...
03:47
Terdapat dua buah benda A dan B dengan bahan dan bentuk y...
Sebuah benda hitam suhunya sempurna, 127 C, dan luas permukaannya 50 cm^2, memancarkan energi ke lingkungan bersuhu 27 C. Tentukanlah energi per satuan waktu yang dipancarkan oleh benda tersebut.
02:06
Sebuah benda hitam suhunya sempurna, 127 C, dan luas perm...

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!

Β© 2023 CoLearn. Hak Cipta Dilindungi.

Neco Bathing