• Matematika
  • ALJABAR Kelas 9 SMP
  • PERSAMAAN KUADRAT
  • Akar Persamaan Kuadrat

Video solusi : Bentuk dari persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 5 adalah a. x^2-7x+10=0 c. x^2+2x-15 =0 b. x^2-5x-6=0 d. x^2+4x-12=0

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!

Copyright © PT IQ EDUKASI. Hak Cipta Dilindungi.

Neco Bathing