• Matematika
  • GEOMETRI Kelas 8 SMP
  • SEGITIGA DAN SEGI EMPAT
  • Segitiga

Pada gambar-gambar berikut, pasangan-pasangan segitiga manakah yang kongruen? Nyatakan kekongruenan dengan simbol kongruen. Tentukan juga syarat kekongruenan yang dipenuhi. A B C 6 cm 30 D E F 60 30 G H I 4 cm 6 cm J K L 4 cm 6 cm M N O 60 6 cm P R Q 6 cm 4 cm

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!