• Matematika
  • Aritmatika Kelas 6 SD
  • Bilangan Bulat
  • Operasi Hitung Bilangan Bulat (penjumlahan dan pengurangan)

Video solusi : Tentukan hasil dari: a. (7+10+23+25+30+38+15+20)/8 b. (108+210+330+420+210+108)/6

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!

Copyright © PT IQ EDUKASI. Hak Cipta Dilindungi.

Neco Bathing