• Matematika
  • GEOMETRI Kelas 8 SMP
  • SIFAT-SIFAT BANGUN GEOMETRI
  • Garis Sejajar dan Segi Banyak

Pada gambar di sebelah kanan, jika sudut a + sudut d = sudut 180, maka jelaskan mengapa l // m. l a b m c d

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!