• Fisika
  • Gelombang Mekanik Kelas 8 SMP
  • Getaran dan Gelombang
  • Bunyi

Dua buah senar A dan B terbuat dari bahan yang sama dan mempunyai panjang yang sama. Jika perbandingan diameter senar A dan B adalah 1: 2, perbandingan frekuensi bunyi yang dihasilkan oleh senar A dan B adalah ....

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!