• Kimia
  • Kimia Anorganik Kelas 10 SMA
  • Ikatan Kimia, Bentuk Molekul, dan Interaksi Antarmolekul
  • Bentuk Molekul

Sebutkan jenis molekul senyawa-senyawa di bawah ini. a. XeF2 c. POCl3 e. ICl3 b. PCl5 d. BCl3 f. ClF5

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!

© 2023 CoLearn. Hak Cipta Dilindungi.

Neco Bathing