• Matematika
  • Geometri Kelas 5 SD
  • Bangun Ruang
  • Unsur-Unsur Limas Segitiga

Perhatikan gambar di bawah ini. A B C D a. Sebutkan sisi yang merupakan bidang alas dan bidang tegak. b. Sebutkan titik sudut dan rusukrusuknya.

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!