• Matematika
  • TRIGONOMETRI Kelas 10 SMA
  • Trigonometri
  • Luas Segitiga

Segitiga PQR mempunyai luas 24 cm^2. Jika panjang PR =8 cm dan PQ=12 cm, nilai tan P adalah ...

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!