• Matematika
  • TRIGONOMETRI Kelas 11 SMA
  • Persamaan Trigonometri
  • Persamaan Trigonometri

Video solusi : Tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut untuk 0<=x<=360. a. 2cos x.sin x=sin x b. 2sin^2(x)-sin x-2=0

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!

Copyright © PT IQ EDUKASI. Hak Cipta Dilindungi.

Neco Bathing