• Matematika
  • GEOMETRI Kelas 8 SMP
  • SIFAT-SIFAT BANGUN GEOMETRI
  • Garis Sejajar dan Segi Banyak

Pada gambar berikut, titik A dan C pada segi-5 beraturan ABCDE terletak pada garis l dan m yang sejajar. Carilah sudut x. l A 20 E B m x C D

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!