• Matematika
  • PROBABILITAS Kelas 12 SMA
  • Peluang Wajib
  • Peluang Kejadian Tunggal

Video solusi : Dalam sebuah kolam terdapat 4 ekor ikan nila dan 6 ekor ikan lele. Dari kolam akan diambil 4 ekor secara acak. Tentukan peluang yang terambil: a. empat ekor ikan lele; b. satu ekor ikan nila dan tiga ekor ikan lele; c. dua ekor ikan nila dan dua ekor ikan lele.

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!

Copyright © PT IQ EDUKASI. Hak Cipta Dilindungi.

Neco Bathing