• Matematika
  • TRIGONOMETRI Kelas 10 SMA
  • Trigonometri
  • Luas Segitiga

Diberikan segitiga ABC dengan AB=5 cm, BC=6 cm, dan AC=akar(21) cm. Luas segitiga tersebut adalah ....

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!