• Matematika
  • ALJABAR Kelas 7 SMP
  • HIMPUNAN
  • Menyatakan Suatu Himpunan

Video solusi : Jika S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} , A = {1, 5, 7}, dan B = {5, 6}, buktikan bahwa: a. (A U B)^c = A^c n B^c b. (A n B)^c = A^c U B^c

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!

Copyright © PT IQ EDUKASI. Hak Cipta Dilindungi.

Neco Bathing