• Matematika
  • ALJABAR Kelas 7 SMP
  • HIMPUNAN
  • Operasi Himpunan

Video solusi : Berdasarkan diagram Venn berikut, tentukan himpunan semesta S, A, B, A' B', (A U B)', dan (A n B)' dengan cara mendaftar Selidiki mana yang benar di antara (A U B)' =A' U B' atau (A U B)' = A' n B' , dan mana yang benar di antara (A n B)' = A' n B' atau (A n B) =A' U B'.

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!

Copyright © PT IQ EDUKASI. Hak Cipta Dilindungi.

Neco Bathing