• Matematika
  • BILANGAN Kelas 8 SMP
  • POLA BILANGAN DAN BARISAN BILANGAN
  • Barisan Geometri

Video solusi : Dari barisan-barisan berikut, manakah yang merupakan barisan geometri? a. 3, 6, 12, ... d. 1/2, 1/3, 1/3, 1/4, ... b. 16, 12, 9, ... e. -1, -3, -9, ... c. 1, 4, 9, ... f. 2, 4, 6, ...

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!

Copyright © PT IQ EDUKASI. Hak Cipta Dilindungi.

Neco Bathing