• Matematika
  • GEOMETRI Kelas 8 SMP
  • SEGITIGA DAN SEGI EMPAT
  • Segitiga

Pada segitiga sama kaki ABC , buatlah garis bagi BE dan CD secara berturut-turut dari sudut-sudut alas sudut B dan sudut C. Misalkan P adalah titik potong kedua garis bagi tersebut. Buktikan bahwa segitiga PBC adalah segitiga sama kaki. A D P E B C

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!