• Matematika
  • ALJABAR Kelas 7 SMP
  • HIMPUNAN
  • Operasi Himpunan

Jika a = {x l 1 < x < 10,x e bilangan cacah} dan B = {x l x < 10,x e bilangan prima} , maka A n B = .... A {2,3,5, 7} B {3,5,7, 9} C {2,3,5,7, 9} D {2,3,4,5,6,7,8, 9}

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!

Β© 2023 CoLearn. Hak Cipta Dilindungi.

Neco Bathing