• Matematika
  • ALJABAR Kelas 7 SMP
  • HIMPUNAN
  • Pengertian dan Keanggotaan Suatu Himpunan

Perhatikan pernyataan berikut. (i) Kumpulan bunga di halaman rumahmu. (ii) Kumpulan siswa yang baik di kelasmu. (iii) Kumpulan warna pelangi. (iv) Kumpulan pulau kecil di Indonesia. Pernyataan yang merupakan himpunan adalah.. a. (i) dan (ii) b. (i) dan (iii) c. (i) , (ii) , dan (iii) d. semua

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!