• Matematika
  • ALJABAR Kelas 7 SMP
  • HIMPUNAN
  • Operasi Himpunan

Video solusi : Dengan memperhatikan soal Bila A = {1,2, 3, 4}, B = {2, 4, 6}, dan C = {6, 7, 8}, tentukan irisan himpunan berikut! a. A n B b. B n A apakah A n B = B n A?

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!

Copyright © PT IQ EDUKASI. Hak Cipta Dilindungi.

Neco Bathing