• Matematika
  • ALJABAR Kelas 7 SMP
  • HIMPUNAN
  • Operasi Himpunan

Video solusi : D = {x| < x < 9, x e bilangan asli}, E = {x| 3 <= x < 12, x e bilangan asli}, F = {x| 5 <= x <[ 10, x e bilangan asli} . Tentukanlah irisan himpunan-himpunan berikut dengan mendaftar anggota-anggotanya! a. D n E b. D n F C. E n F D. D n E n F

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!