• Matematika
  • GEOMETRI Kelas 8 SMP
  • LINGKARAN
  • Sudut Pusat dan Sudut Keliling Lingkaran

Perhatikan lingkaran pada gambar di bawah ini. D 100 C O A 85 B Diketahui sudut DAB, sudut ABC, sudut BCD, dan sudut CDA adalah sudut keliling pada lingkaran. Jika sudut CDA=100 dan sudut DAB=85, tentukan: 1) besar sudut ABC, 2) besar sudut BCD.

Sukses nggak pernah instan. Latihan topik lain, yuk!