• Tanya

Semua video

Diketahui f(x) = 2x^2 - 3x + 1. a. Tentukan bayangan dari f (2x - 1) b. jika g(k) = f(k^2) - 2f(k), tentukan nilai g(5)!
03:09
Diketahui f(x) = 2x^2 - 3x + 1. a. Tentukan bayangan dari...
Dari pasangan himpunan-himpunan berikut ini. (i) A = {x | 0 < x < 4, x bilangan cacah} dan B = {factor dari 4} (ii) P = {huruf Vokal} dan Q = {bilangan asli kurang dari 4} (iii) K = {a, b, c ,d} dan L = {factor dari 6} (iv) D = {1,2,3,4} dan E = {bilangan prima kurang dari 8} Yang berkoresponden satu-satu adalah...
02:43
Dari pasangan himpunan-himpunan berikut ini. (i) A = {x |...
Persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar x1 = -6 dan x2 = 12 adalah...
00:55
Persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar x1 = -6 dan x2 ...

Copyright © PT IQ EDUKASI. Hak Cipta Dilindungi.

Neco Bathing